เว็บสล็อตได้ ‘พัฒนา’ ด้านกีฬาเพื่อการพัฒนา

เว็บสล็อตได้ 'พัฒนา' ด้านกีฬาเพื่อการพัฒนา

สำนักงานวิจัยเว็บสล็อตของยูนิเซฟ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบาร์ซา ดำเนินการและเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับกีฬาที่เน้นเด็กเพื่อการพัฒนา โดยเน้นถึงปัจจัยสำคัญสำหรับโปรแกรม S4D ที่มีประสิทธิภาพ

การได้รับ ‘การพัฒนา’ 

ที่ถูกต้องในด้านกีฬาเพื่อการพัฒนา (S4D) หมายความว่าผู้ทุพพลภาพในสนามจะถูกหลอมรวมเป็นจุดแข็ง หมายความว่าทัศนคติ ‘ไม่อนุญาตให้ผู้หญิง’ แบบดั้งเดิมถูกฉีกทิ้ง หมายความว่าเสียงของเด็กมีคุณค่าทั้งในด้านการวางแผนและการเล่น และมีความพยายามอย่างแท้จริงในการปกป้องเด็กจากความรุนแรง เพราะเมื่อ S4D ได้รับ ‘การพัฒนา’ อย่างถูกต้อง กีฬาเป็นมากกว่าเกมเด็กประมาณ 1 ในทุกๆ 500 คนทั่วโลกมีส่วนร่วมในโครงการ S4D เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความยากจน ความรุนแรง สุขภาพไม่ดี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ เป็นที่ทราบกันดีว่ากีฬาเป็นวิธีที่สนุกและมีส่วนร่วมสำหรับเด็กในความกระตือรือร้นและพัฒนาทักษะ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะถูกดึงดูดเข้าสู่ S4D ด้วยเสน่ห์ของกิจกรรมกีฬา อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาติดงอมแงมแล้ว เด็กๆ จะมี

ส่วนร่วมในโปรแกรมที่พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม ส่งเสริมเยาวชน และมีเป้าหมายที่จะลดพฤติกรรมเชิงลบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เด็กเหล่านี้มาเพื่อเล่นกีฬาและอยู่เพื่อการสนับสนุนเมื่อศักยภาพของกีฬาถูกควบคุม มันก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุผลการพัฒนาสำหรับเด็กและสังคม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเขียนโปรแกรม S4D มีประสิทธิภาพ ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบการพัฒนาของ S4D ดังนั้นสำนักงานวิจัยของยูนิเซฟ—อินโนเซนติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมูลนิธิบาร์ซาได้ทำการศึกษาครั้งแรกในประเภทเดียวกัน เพื่อทำแผนที่หลักฐานทั่วโลกเกี่ยวกับ S4D สำหรับเด็กอย่างครอบคลุม จุดมุ่งหมายคือการเสริมสร้างหลักฐานบนพื้นฐานของการนำไปใช้และผลกระทบของนโยบาย S4D และการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก การศึกษา:เข้าสู่เกม: ทำความเข้าใจหลักฐานสำหรับกีฬาที่เน้นเด็กเพื่อการพัฒนาวิเคราะห์การออกแบบโปรแกรม การใช้งาน ระบบติดตาม

และประเมินผลเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งใดใช้ได้ผลใน S4D

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โอกาสและการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจึงถูกจำกัดในแอฟริกาใต้และในระดับโลก การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหลายอย่างที่แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงประเด็นเรื่องการรวมเข้า การเข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและถอนตัว เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจในกีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรงในระดับบุคคลและระดับองค์กร

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้ “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวมเว็บสล็อต