เว็บสล็อตบล็อก: แผนปฏิบัติการคาซาน – การยกเครื่องกลยุทธ์นโยบายกีฬา

เว็บสล็อตบล็อก: แผนปฏิบัติการคาซาน – การยกเครื่องกลยุทธ์นโยบายกีฬา

เพื่อเพิ่มผลเว็บสล็อตกระทบของกีฬาในระดับชุมชน กลยุทธ์ใหม่มีความจำเป็นที่นโยบายกีฬากระแสหลักในแผนพัฒนาประเทศ โอลิเวอร์ ดัดฟิลด์ หัวหน้าฝ่ายกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพที่สำนักเลขาธิการเครือจักรภพ ได้ใช้แผนปฏิบัติการคาซานที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อเร็วๆ นี้จัดทำแผนเกมสำหรับรัฐบาลในการดำเนินการนี้

ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศด้านกีฬาและพลศึกษา ครั้งที่ 6 (MINEPS VI) ได้นำแผนปฏิบัติการคาซานมาใช้ ในการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา แผนนี้ไม่ใช่ ‘การปรับแต่งเชิงกลยุทธ์’ เล็กน้อยตามปกติในทิศทางนโยบายที่มักมาจากการประชุมระหว่างรัฐบาล มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทางของนโยบายกีฬากลวิธีใหม่นี้ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยส่งเสริมกีฬาในบริบทของวาระนโยบายที่กว้างขึ้นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านกีฬาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสูงสุดแผนปฏิบัติการคาซานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการยกเครื่องทางยุทธวิธีนี้ผ่านการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)หลายปีที่ผ่านมา เครือจักรภพเป็นแกนนำที่สนับสนุนความจำเป็นในการปรับนโยบายด้านกีฬาให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่กว้างขึ้น การประชุมรัฐมนตรีกีฬาเครือจักรภพครั้งที่ 

8ของปี ที่แล้ว ให้ คำมั่นว่า ” จะจัดโครงสร้างสถาปัตยกรรมการกีฬา นโยบายและกลยุทธ์ด้านกีฬา ให้สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” การ วิเคราะห์และแนวทางปฏิบัติที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการด้านกีฬาของเครือจักรภพและ SDGs ได้ให้แรงผลักดันสำหรับความมุ่งมั่นนี้นโยบายของสำนักเลขาธิการเครือจักรภพทำงานเกี่ยวกับกีฬาและ SDGs พร้อมกับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ช่วยในการวางกรอบองค์ประกอบหลักของแผนปฏิบัติการคาซาน กรอบการติดตามนโยบายด้านกีฬาของ MINEPS ปัจจุบันกรอบการทำงานนี้เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการช่วยให้ประเทศต่างๆ ‘เปลี่ยนยุทธวิธี’ และปรับนโยบายด้านกีฬาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระดับชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักเลขาธิการเครือจักรภพใช้แนวทางนี้เพื่อสนับสนุน

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เรามอบให้กับรัฐบาลสมาชิกในการเสริมสร้างนโยบายและกลยุทธ์ด้านกีฬา สิ่งนี้กำลังสร้างความแตกต่างในมอริเชียส บอตสวานา และแซมเบีย เพื่อตั้งชื่อเพียงไม่กี่ประเทศการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งภาคส่วนนี้ได้รับแรงผลักดันจากพันธมิตรภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่จงใจใช้กีฬาเพื่อส่งมอบผลลัพธ์การพัฒนาที่ไม่ใช่ด้านกีฬา International Platform on Sport and Development ให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกีฬา ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ และเป็นทรัพยากรอันมีค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการข้อมูลและทรัพยากรเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของชุมชนการวิจัยก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นกัน เลนส์ที่สำคัญของสถาบันการศึกษาให้น้ำหนักถ่วงที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการสนับสนุนผลกระทบของกีฬา นอกจากนี้ยังสามารถให้ฐานหลักฐานที่สำคัญและทรัพยากรสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อให้การวางแผนและการส่งมอบมีประสิทธิผล วารสารกีฬาและการพัฒนาเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ในการเข้าถึงงานวิจัยที่กำลังเติบโตนี้จนถึงปัจจุบัน ความสนใจในกีฬาในหมู่รัฐบาลและองค์กรพัฒนา “กระแสหลัก” ยังไม่ตรงกับองค์กรกีฬา ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในขณะที่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไป ดังที่เห็นได้จากการยอมรับกีฬาว่าเป็น ‘ตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นเรื่องขนาด ผลกระทบ และธรรมาภิบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเว็บสล็อต